KÜNYE

Genel Müdür / General Manager: Ömür Sevinç

Genel Yayın Yönetmeni / Executive Editor: Deniz Ağca

Yazı İşleri Müdürü / Editor in Chief: Demir Kaya

Marka ve Kurumsal İletişim Müdürü / Brand and Communications Manager: Gamze Ocak

Haber Müdürü / News Director: Berk Yıldız

Editör / Editor: Demir Kaya

Kurumsal İletişim:

Basın Bültenleri ve Davetleri için Gönderim Adresi: info@fabrikatik.com

Reklam iletişim için Gönderim Adresi: deniz.agca@fabrikatik.com